Kontakt

Langrennsløyper_justert
De gode hytteopplevelsene og et variert friluftsliv hele året.

Grunneier/ utbygger

Ole Tommy Egenes
Mob: 46 81 64 32
Epost: otegenes@gmail.com

Kontakt oss!

Ta gjerne også kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker informasjon.