Generell informasjon

Vinter-Utvendig-3
De gode hytteopplevelsene og et variert friluftsliv - hele året

Adresse

Farevassknuten Hyttegrend,
Ljosland, 4540 Åseral.

Betegnelse

Kommunenummer:
1026 Gnr.7 Bnr.4.

Eier

Ole Tommy Egenes,
tlf: 46 81 64 32 (otgenes@gmail.com).

Beliggenhet

Farevassknuten Hyttegrend ligger idyllisk til på hele 800 m.o.h. med direkte og uhindret tilgang til uberørt villmark og alpinbakke. Området har optimale snø-, utsikts- og solforhold, og mange mener at man her finner landsdelens beste skiløyper og turterreng.

Nærmeste nabo til uberørt villmark og Europas sydligste Villreinreservat (Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene Verneområde). Like høyt som Hovden, men med kun halve kjøretiden.

Se www.ljoslandinfo.no for mer informasjon om Ljosland.

Adkomst

Kjør fra Kyrkjebygda (Åseral), mot Ljosland (skiltet) ca. 22 km. Kjør rett fram forbi Ljosland Fjellstove og videre forbi skitrekket. Hold deretter til venstre hele tiden til du kommer forbi begge parkeringsplassene. Ta til høyre opp Øvre Ørnefjellvegen. Kjør helt opp til toppen, se laftevegg som ønsker deg velkommen til Farevassknuten Hyttegrend.
Det vises for øvrig til menyvalg; «Finn veien».

Farevassknuten Hyttegrend

Farevassvegen 77, 4540 Åseral, Norge

Størrelse

Tomtene vil bli oppmålt.

Eieform

Selveier tomter. Se under meny valg; «Tomtene».

Parkering

Parkering på tomten.

Offentlige planer/reguleringsplaner

Tilhørende bebyggelses planer for Farevassknuten Hyttegrend og Byggområde B1, godkjent henholdsvis i september 2011 og i desember 2016. Se forøvrig under menyvalg; Dokumentasjon.

Vann/vei/kloakk

Reguleringsområdet er tilknyttet offentlig infrastruktur for vann og kloakk. Veiene i området er private.

Offentlige gebyrer, avgifter og omkostninger

Se egen oversikt under menyvalg; «Tomtene».

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Betalingsvilkår

Kjøpekontrakt vil bli utarbeidet (se prospekt under Tomtene/Dokumentasjon).

Oppgjør megler

Trygt og profesjonelt oppgjør foretas av DnB Eiendom Grimstad v/eiendomsmegler Tom Arthur Pedersen (mobil: 95 89 56 38)

Visning

Visning etter avtale. med:
Ole Tommy Egenes, tlf. 46 81 64 32 (otegenes@gmail.com).

Dokumentsamling

Det er utarbeidet en egen dokumentsamling i forbindelse med salg av tomtene som må leses og aksepteres av Kjøper som en del av Kjøpekontrakten.

Vilkår

De opplysninger som fremgår av denne salgsoppgave er i hovedsak gitt av nåværende eier av eiendommen og fra andre tilgjengelige kilder. Selv om megler har oversikt over de forhold som er av betydning, og som er tilgjengelig via relevante registre og arkiver, har kjøper anledning til selv å foreta de undersøkelser som kjøper mener er vesentlige for kjøpers eventuelle bud/kjøp av eiendommen.

Diverse

Bestemmelsene vil bli tinglyst på hver tomt. Alle boenhetene innenfor utbyggingsområdet må betale en årlig avgift til drift og vedlikehold av veier og tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Det er pliktig medlemskap i velforening.